Начало

icon1ОДЗ № 14 „Изгрев“ е открито през 1978 г. При нас се възпитават и обучават деца от 10 м. до 7 г. разпределени в 4 яслени и 9 градински групи. Разполагаме с просторни занимални и спални, обширен двор с площадки за всяка група, собствена кухня, музикален салон и модерно оборудван логопедичен кабинет.

Педагозите работят по дидактичните програмни системи: „Ръка за ръка“, „Аз съм в детската градина“ и „Приказни пътечки“, които са съобразени с държавните образователни изисквания.

Предлагаме още:
– Ритуализация на живота в детското заведение;
– Организация на празници и развлечения за децата;
– Ежедневни консултации с родителите;
– Възпитаване в екологосъобразен начин на живот
Допълнители педагогически дейности:
– Курс „Психология за деца“ – от 2011 г. за първи път на територията на град Бургас
– Английски език
– Детски футбол към клуб „Звездичка“
– Народни танци;
– Художествена гимнастика
– Лечебна физкултура
– Изобразително изкуство
– Активно участие на деца и педагози в международни конференции, конкурси, концерти, изложби, турнири, радио и ТВ предавания и други.
Нашата цел е:
– Развитие на интересите, способностите и таланта на детето, съобразявайки се с индивидуалната динамика в неговото развитие.
– Запазване самоценността на детството.
– Подготовка за успешна реализация в училище и в живота, като бъдещ член на демократично гражданско общество
Категории в които е регистрирано заведението
ДЕТСКИ ГРАДИНИ – ОБЩИНСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЯСЛИ – ОБЩИНСКИ ЯСЛИ